Blog
 
Vrienden van de Loterij Club
 Don Quijote  
Café Don Quijote
 
Foto's
www.loterij-club.nl / Don Quijote / Het Succes

Het Succes

In 'Don Quijote' wordt -ondanks alle overdrijving- een groot idee zichtbaar: het idee dat het leven meer te bieden heeft dan de alledaagse sleur; dat ware grootheid alleen gevonden wordt waar mensen hun leven in dienst stellen van een ideaal.

Toegegeven, bij Don Quijote berust dat ideaal op zelfbedrog en waanvoorstellingen. Maar daarom is het ideaal nog niet minder aantrekkelijk, al maakt het Don Quijote tot een meelijwekkende gestalte, 'een ridder van de droeve figuur'.

 


Een oude prent van Don Quijote
Ter wille van de eer het onmogelijke proberen, de grootheid van de mens bewijzen door alles op het spel te zetten zonder hoop op beloning, gevaar en ontbering verduren omdat dat op zichzelf een eervolle zaak is: dat is het ideaal van Don Quijote en zonder dat zou de wereld er heel wat ellendiger uitzien.

Daarin ligt het geheim van de aantrekkingskracht van Don Quijote. We moeten wel om zijn dwaasheid lachen. Maar als er nog iets in ons leeft van riddermoed en zelfopoffering, zullen we zijn partij kiezen, al zijn zijn slachtoffers nog zo onschuldig.


Sancho Panza, de simpele maar sluwe schildknaap die zo gesteld is op zijn natje en droogje en op alles wat het leven aantrekkelijk maakt, vormt de volmaakte achtergrond voor deze meester. Sancho is de gewone man, soms dapper, maar meestal een lafaard, een boer van top tot teen. En toch is hij niet doof voor de roep van het avontuur. De dienst bij Don Quijote levert hem weinig meer op dan rake klappen en diepe teleurstellingen. Maar door trouw te zijn vindt hij zijn beloning. En niemand hoeft eraan te twijfelen dat Sancho's leven boeiender en rijker is geworden door de omgang met die zonderlinge meester…

De ridder en zijn schildknaap verbeelden twee kanten van de menselijke natuur: het verlangen om leiding te geven en het verlangen om dienstbaar te zijn; het verlangen naar een doel voor de menselijke geest naast de behoefte aan alles wat het leven op aarde kan veraangenamen; het evenwicht tussen dwaasheid en gezond verstand, droom en werkelijkheid, moed en voorzichtigheid. Cervantes bedacht deze twee figuren die elkaar aanvullen.

En niet alleen bedacht hij daarmee een verhaal dat de mensen zou boeien door zijn warmte en zijn humor, hij leverde ook een bijdrage tot de manier waarop de mensen zichzelf kunnen leren kennen. 

 

Het Verhaal
De Schrijver
Het Succes
De Plaats
Leuk om te weten